POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A SITE-ULUI WWW.OFFICESKY.RO

Ultima actualizare: 8 noiembrie 2022 

Această Politică de confidențialitate se aplică site-ului www.officesky.ro site (denumit în continuareSiteul) deținut și administrat de către sau în numele Office Sky Team S.R.L., cu sediul în București, strada Dr. Iacob Felix nr. 21, camera 4, etaj 2, sector 1 ("Office Sky Team", "noi", "ne", "our"). 

Protecția datelor este un aspect deosebit de important pentru noi. Utilizarea paginilor noastre de Internet este posibilă fără indicarea datelor personale. Cu toate acestea, dacă cineva dorește să utilizeze serviciile noastre prin intermediul site-ului, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară.  

Scopul acestei „Politici de confidențialitate” este să vă explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Luăm în serios confidențialitatea și protejăm toate datele tale personale.  

n vederea conformării cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), am implementat numeroase măsuri tehnice și organizaționale menite să asigure cea mai completă protecție a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transferul de date prin Internet pot, în principiu, să aibă lacune de securitate, așadar protecția absolută nu poate fi garantată.  

În colectarea informațiilor, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele dvs și despre drepturile pe care le aveți asupra datelor dvs. 

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru.  

În momentul accesării site-ului nostru, vi se pot solicita sau dvs puteți oferi o serie de date cu caracter personal, necesare în principal desfășurării activității noastre (date de contact: nume, prenume, număr de telefon, adresă e-mail, etc ).   

Pentru datele personale prelucrate de către noi, în momentul în care veți dori să transmiteți o anumită informație personală către noi, vi se va solicita consimțământul expres, care va putea fi acordat prin bifarea căsuței Am citit și sunt de acord cu Politica de Confidențialitate.  

În ceea ce privește chat-ul de pe site-ul nostru, consimțământul va fi solicitat înaintea transmiterii oricărui tip de date personale către noi, prin solicitarea acordului de utilizare a chat-ului conform politicilor de confidențialitate. Accesul la chat va fi permis numai ulterior acceptării condițiilor de utilizare, astfel că este imposibilă transmiterea de date personale prin intermediul chatului fără acordul dvs prealabil. 

În situația în care nu oferiți consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor personale în scopurile menționate în Politica de confidențialitate, datele dumneavoastră vor fi prelucrate având ca temei desfășurarea relațiilor contractuale, strict în scopul realizării obiectului contractului încheiat între dvs și Companie, dacă acesta există. 

Acordarea consimțământului asupra utilizării cookie-urilor în concordanță cu termenii acestei politici atunci când vizitați website-ul nostru pentru prima dată, ne permite să utilizăm cookie-uri de fiecare dată când vizitați website-ul nostru. 

 1. Definitii 

Date personale = Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizici, fiziologici, genetici, mentali, economici, culturali sau sociali ai acelei persoane fizice. 

Persoana vizată = Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operator sau persoană împuternicită. 

Prelucrarea = Prelucrarea este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează cu date personale sau cu seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

Restricționarea prelucrării Restricționarea prelucrării este selectarea datelor cu caracter personal stocate, în scopul limitării procesării viitoare. 

Profilarea = Profilarea înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau anticipa aspecte privind performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interese, comportament, locație sau deplasări. 

Pseudonimizare = Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele cu caracter personal nu pot fi atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile. 

Operator = Operatorul este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singură sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau de statul membru. 

Persoană împuternicită = Persoana împuternicită este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului. 

Beneficiarul = Beneficiarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba despre un terț sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete, în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate beneficiari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile procesării. 

Terțe persoane = Poate avea calitatea de terță persoană, o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită, care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite, este autorizată să proceseze date cu caracter personal. 

Consimțământ = Consimțământul persoanei vizate este orice indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care acesta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc. 

 1. Principiile care guvernează politica noastră de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal 

 • rincipiul legalității, corectitudinii și transparenței.   Acesta impune ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în mod legal, corect și transparent în raport cu persoanele vizate. 

 • Principiul limitării scopului.cesta impune ca datele cu caracter personal trebuie să fie colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime . 

 • Principiu colectării minimului de date pentru atingerea scopului pentru care s-a obținut consimțământul.Conform acestui principiu, datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate. 

 • Principiul menținerii datelor actualizate asigură că datele cu caracter personal sunt corecte și sunt actualizate acolo unde este necesar. 

 • Principiul stocării datelor strict pe perioada pentru care s-a obținut consimțământul. Acesta presupune ca datele cu caracter personal să fie păstrate pentru timpul pentru care s-a obținut consimțământul. 

 • Principiul asigurării securității adecvate datelor astfel încât acestea să fie integre, confidențiale și disponibile. 

 • Principiul responsabilității. Operatorul este responsabil de respectarea principiilor enumerate la articolul 5 alineatul (1) din GDPR și trebuie să fie în măsură să demonstreze respectarea acestora. 

 1. Colectarea informațiilor personale datelor 

Pot fi colectate, stocate și utilizate următoarele tipuri de informații personale: 

 • informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare; 

 • informații despre vizitele și utilizarea acestui site, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe website; 

 • informații precum adresa dvs. de e-mail, numele si prenumele, pe care le introduceți atunci când vă înregistrați pe website-ul nostru; 

 • informațiile pe care le introduceți atunci când vi se creează un cont pe website-ul nostru – de exemplu, numele dvs., poza, sexul, data nașterii, interese și hobby-uri, detalii academice și detalii despre ocupație; 

 • informații precum numele și adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceți pentru a configura abonările la e-mailurile și/sau la newsletter; 

 • informații pe care le introduceți în timp ce utilizați serviciile de pe website-ul nostru; 

 • informații care sunt generate în timp ce utilizați website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des și în ce circumstanțe îl utilizați; 

 • informații referitoare la orice achiziție efectuată, servicii utilizate sau tranzacții pe care le faceți prin intermediul website-ului nostru, care pot include numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și detaliile cardului bancar; 

 • informații conținute în orice comunicări ne trimiteți prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora; 

 • orice alte informații personale pe care ni le trimiteți. 

Înainte de a ne divulga informațiile personale ale unei alte persoane, trebuie să obțineți consimțământul acelei persoanei atât pentru divulgarea, cât și pentru procesarea informațiilor personale în conformitate cu această politică. 

 1. Utilizarea informațiilor dvs. personale information 

Informațiile personale transmise prin intermediul website-ului nostru vor fi utilizate în scopurile specificate de această politică sau în paginile respective ale website-ului. Putem folosi informațiile dvs. personale pentru următoarele scopuri: administrarea website-ului și a afacerii noastre; personalizarea website-ului nostru pentru dvs.; autorizarea utilizării serviciilor disponibile pe website-ul nostru; furnizarea serviciilor achiziționate prin intermediul website-ului nostru; trimiterea de facturi către dvs. și colectarea plăților de la dvs.; trimiterea de comunicări comerciale în vederea informării; trimiterea prin e-mail de notificări solicitate în mod expres; trimiterea newsletter-ului nostru prin e-mail, dacă l-ați solicitat (ne puteți informa oricând dacă nu mai doriți această comunicare); trimiterea de comunicări de marketing referitoare la afacerea noastră sau la companiile unor terți selectați cu atenție, care considerăm că vă pot interesa, prin e-mail sau tehnologii similare (ne puteți informa în orice moment dacă nu mai doriți să primiți comunicări de marketing); furnizarea către terți a informațiilor statistice despre utilizatorii noștri (acești terți nu vor putea identifica niciun utilizator cu ajutorul acestor informații); abordarea solicitărilor și reclamațiilor făcute de dvs. sau despre dvs. referitoare la website-ul nostru; păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor; verificarea respectării termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru; alte utilizări. 

Fără consimțământul dvs. expres, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți pentru marketingul direct din partea acestor terți sau din partea oricărei alte terțe părți. 

Clienții care au contractat serviciile noastre ne instruiesc să prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizează sau datele cu caracter personal pe care ne instruiesc să le colectăm în numele lor (de ex, date cu caracter personal referitoare la utilizatorii serviciilor în cazul în care clienții noștri sunt persoane juridice sau date cu caracter personal referitoare la alte persoane fizice) în scopuri legate de executarea contractului pe care l-au încheiat cu noi, care includ utilizarea contului web pentru redactarea documentelor necesare, gestionarea corespondenței, verificarea documentelor, redactarea rapoartelor, organizarea de programe și întâlniri, planificarea, organizarea și rezervarea evenimentelor, organizarea lucrărilor de întreținere și orice alte servicii solicitate de clienții noștri. În ceea ce privește aceste activități de prelucrare, noi acționăm în calitate de împuternicit al clienților noștri (ceea ce înseamnă că prelucrăm datele cu caracter personal conform instrucțiunilor primite de la clienții noștri), în timp ce clienții noștri acționează fiecare în calitate de operator (ceea ce înseamnă că ei stabilesc elementele esențiale privind motivul și modul de prelucrare a datelor cu caracter personal). În calitate de operatori, clienții noștri au responsabilitatea de a informa persoanele ale căror date cu caracter personal ni le furnizează sau ale căror date cu caracter personal am fost instruiți să le colectăm în numele clienților noștri cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și la drepturile de care beneficiază în ceea ce privește această prelucrare, precum și de a gestiona cererile acestora în ceea ce privește această prelucrare și de a respecta orice altă cerință care le revine în conformitate cu legislația privind protecția datelor.  

Prelucrăm date cu caracter personal referitoare la clienții noștri care sunt persoane fizice și la persoanele fizice în relație cu clienții noștri care sunt persoane juridice, inclusiv reprezentanții clienților noștri, persoanele de contact, angajații, în următoarele scopuri: pentru a negocia termenii relației cu clienții noștri și pentru a încheia contractul cu aceștia, pentru a furniza serviciile solicitate de clienții noștri și pentru a gestiona aspectele care decurg din executarea relației contractuale cu clienții noștri. Pentru aceste scopuri, ne bazăm pe necesitatea de a executa contractul nostru (numai în cazul clienților care sunt persoane fizice) și pe interesele noastre legitime privind luarea măsurilor necesare pentru a ne proteja afacerea, inclusiv pentru a ne păstra operațiunile comerciale și pentru a le dezvolta. 

Prelucrăm datele cu caracter personal referitoare la orice persoană în legătură cu serviciile furnizate clienților noștri pentru a lua măsurile necesare pentru a ne stabili, aplica sau apăra drepturile noastre (dacă este cazul); pentru a respecta orice obligație legală, de exemplu, în domeniul arhivării sau fiscal, precum și în contextul modificărilor de structură sau al unor tranzacții similare în care suntem implicați (dacă este cazul). În aceste scopuri, ne bazăm fie pe o obligație legală care ne revine, fie pe interesele noastre legislative pentru protejarea drepturilor noastre. 

În aceste scopuri, prelucrăm datele cu caracter personal care ne-au fost furnizate fie direct de către persoanele fizice la care se referă datele cu caracter personal, fie de către clienții noștri în contextul relației noastre cu aceștia și al prelucrării pentru care acționăm în calitate de împuternicit, în acest din urmă caz, în conformitate cu informațiile furnizate persoanelor fizice de către clienți. Furnizarea datelor cu caracter personal nu reprezintă o obligație contractuală sau legală pentru aceste persoane (cu excepția clienților noștri care sunt persoane fizice și care trebuie să ne furnizeze datele lor cu caracter personal în contextul contractului pe care l-am încheiat cu aceștia), în timp ce refuzul de a furniza datele cu caracter personal solicitate poate duce la imposibilitatea de a încheia și de a executa relația noastră contractuală cu clienții sau de a atinge celelalte scopuri explicate mai sus. 

 1. Divulgarea informațiilor personale information 

Pentru a atinge scopurile menționate mai sus și în măsura în care este necesar, dezvăluim datele cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari: autorități publice, agenții guvernamentale, furnizori de servicii de plată, furnizori de servicii de suport IT, servicii de stocare și găzduire, contabili, avocați și furnizori de servicii financiare, alți parteneri contractuali cărora ar trebui să le fie dezvăluite datele cu caracter personal pentru ca aceștia să poată furniza serviciile prevăzute în contractele relevante, orice persoane sau entități cărora ar trebui să le fie dezvăluite datele cu caracter personal în temeiul unei obligații legale.  

Putem dezvălui informațiile dvs. personale oricărui membru al grupului nostru de companii (acesta include filialele noastre, compania-mamă și toate filialele sale), după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică. 

Nu transferăm datele cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. 

 1. Păstrarea informațiilor personale 

 

Informațiile personale pe care le prelucrăm cu orice scop sau scopuri nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru acel scop sau scopuri. 

Vom stoca datele cu caracter personal atât timp cât este necesar în mod rezonabil pentru scopurile explicate în această Politică de Confidențialitate. De exemplu, în cazul clienților noștri care sunt persoane fizice sau al reprezentanților clienților noștri persoane juridice, persoane de contact, angajați, datele personale ale acestora sunt stocate, dacă este necesar, pe durata relației contractuale, iar ulterior pentru o perioadă ulterioară necesară pentru asigurarea conformității cu legislația aplicabilă. 

Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale. 

Vom stoca toate informațiile personale pe care le oferiți pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și firewall). Toate tranzacțiile financiare electronice încheiate prin intermediul website-ului nostru vor fi protejate de tehnologia de criptare. 

ți luat la cunoștință faptul că transmiterea informațiilor pe internet este în mod obișnuit nesigură și nu putem garanta securitatea datelor trimise pe internet. 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ 

În limitele și condițiile prevăzute de lege, persoanele fizice au dreptul de a solicita accesul la datele lor personale, rectificarea și ștergerea datelor personale care le privesc, restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. În plus, persoanele fizice au dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

În cazul în care acționăm în calitate de operator, persoanele fizice își pot exercita aceste drepturi și pot afla mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal trimițând o cerere la sediul nostru central sau folosind următoarele detalii de contact: [email protected].  

 1. Actualizarea informațiilor 

 

Vă rugăm să ne anunțați în scris dacă informațiile personale pe care le deținem despre dvs. trebuie să fie corectate sau actualizate. 

 1. COOKIE-URI 

Website-ul nostru folosește cookie-uri. Cookie-ul este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere), care este trimis de un server web către un browser și care este stocat de acel browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browser-ul solicită o pagină de la acesta. Cookie-urile nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri. Compania folosește cookie-uri pentru personalizarea conținutului, a reclamelor, pentru a oferi facilități de integrare cu platformele de tip social media sau pentru a ne analiza traficul site-ului. 

Putem divulga informații despre utilizarea site-ului nostru de către tine direct partenerilor noștri de reclamă și analiză de date de trafic, care pot, în condițiile propriilor politici de confidențialitate și de cookie-uri, combina aceste date cu alte informații pe care tu le-ai furnizat direct lor sau pe care ei le-au colectat despre tine în contextul altor utilizări ale serviciilor sau produselor lor. 

În condițiile respectării legislației aplicabile, putem stoca cookie-uri pe echipamentele tale, doar dacă acestea sunt strict necesare pentru funcționarea site-ului. Pentru orice alt tip de cookie, trebuie să îți solicităm consimțământul. 

Cookie-urile strict necesare ne ajută să îți oferim serviciile disponibile pe www.officesky.ro și permit utilizarea funcționalităților precum accesul securizat. Pentru că sunt strict necesare, nu pot fi refuzate de către utilizator fără a afecta utilizarea www.officesky.ro. www.officesky.roLe poți oricând bloca sau șterge din setările browser-ului tău. 

Cookie-urile de performanță și funcționalitate ale site-ului permit îmbunătățirea experienței tale de utilizator dar sunt, în sine, non-esențiale. Totuși, fără aceste cookie-uri nu îți putem garanta anumite funcționalități. 

Cookie-urile de analytics sau personalizare a experienței colectează informații despre tine și le utilizează fie în formă agregată, pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine cum este utilizat site-ul nostru sau cât de eficiente sunt campaniile de marketing, dar și să personalizăm site-urile și aplicațiile noastre. 

Cookie-urile de publicitate sau de targetare sunt utilizate de noi pentru a face mesajele de marketing cât mai relevante pentru interesele tale. Ne ajută ca reclamele pe care ți le furnizăm să nu fie repetitive și să fie afișate corect, sau selectate de noi conform intereselor tale. 

Folosim diferite tipuri de fișiere cookie, dintre care unele sunt plasate direct de furnizorii terți de servicii ce apar pe www.officesky.ro

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice folosirea cookie-urilor de către site-ul nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browser-ului de internet. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment din browser-ul de Internet. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browser-ul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate. 

Putem modifica această Politică de Confidențialitate din când în când, de exemplu, pentru a o actualiza sau pentru a ne conforma cerințelor legale sau schimbărilor în modul în care ne desfășurăm activitatea.  

A B GALA SRL
Registrul Comertului J40/9808/2012
CUI 16923746
Str Maria Moscu Hagi nr. 1, ap. 6, sector 1, București
[email protected]
@ Office Sky 2023. All rights reserved.
en_USEN